Saturday, 27 December 2014

ANARKALI PRINTED COTTON

NEW YEAR AND PONGAL COLLECTION
  
Latest trendy "ANARKALI PRINTED COTTON" Materials

நண்பர்களுக்கு ஓர் முக்கியசெய்தி 
          புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சூரத்தில் இருந்து நிறைய தரமான விலை குறைவான புதிய புதிய டிசைன்களில் புடவைகள் மற்றும் சுடிதார்களை எங்கள் SURABHI குழுமம் நேரடியாக சூரத் சென்று இறக்கியுள்ளது .
வாருங்கள் ,பாருங்கள் மனநிறைவுடன் செல்லுங்கள் .

 "சுரபிக்கு வாருங்கள் 
                               சூப்பர் COLLECTION வெல்லுங்கள் "
                                    
                       சுடிதார் -- கிளிக் ME
        Latest trendy "ANARKALI PRINTED COTTON" 
MaterialsNEW YEAR AND PONGAL COLLECTION

NEW YEAR AND PONGAL COLLECTION
           ""Half and Half Sarees With Stone Work""
நண்பர்களுக்கு ஓர் முக்கியசெய்தி 
          புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சூரத்தில் இருந்து நிறைய தரமான விலை குறைவான புதிய புதிய டிசைன்களில் புடவைகள் மற்றும் சுடிதார்களை எங்கள் SURABHI குழுமம் நேரடியாக சூரத் சென்று இறக்கியுள்ளது .
வாருங்கள் ,பாருங்கள் மனநிறைவுடன் செல்லுங்கள் .

 "சுரபிக்கு வாருங்கள் 
                               சூப்பர் COLLECTION வெல்லுங்கள் "
                                    
                       SAREES IMAGES -- கிளிக் ME
        ""Half and Half Sarees With Stone Work""
Half and Half Sarees With Stone Work

Half and Half Sarees With Stone Work

Half and Half Sarees With Stone Work

Half and Half Sarees With Stone Work
Half and Half Sarees With Stone Work

Half and Half Sarees With Stone Work

Half and Half Sarees With Stone Work


Nakoda Collections

Nakoda Fashion Collections with Embroidery Work